3/6

Mladí hasiči simulovali práci integrovaného záchranného systému.

Autor: Daniel Seifert