Adam J. z Tuněchod měl podle Státního zastupitelství v Chrudimi ve společně obývaném domě čp. 157 v době od června 2004 do září 2006 systematicky fyzicky i psychicky týrat svoji tehdejší manželku, a to i v přítomnosti společně vyživovaných nezletilých dětí. Svou dřívější ženu napadal údery pěstí do obličeje či kopy kolenem do stehen. Způsobil jí tím zranění spočívající v mlhavém vidění, pohmoždění očních víček, stehen, ramene, lokte a oděrkách nosu.

Mimo to ještě fyzicky a psychicky týral jejího nezletilého, nyní 14letého syna. Tomu nejen hrubě nadával, ale nepřiměřeně ho trestal bitím. Zároveň ho ponižoval například nucením jíst zkažené svačiny pod pohrůžkou namazání exkrementů na chléb. Nezletilý chlapec trpěl pod touto psychickou tíhou občasným samovolným vyprazdňováním, které ustalo až v době, kdy se ze společného obydlí odstěhoval.

Obžalovaný Adam J. se během veřejného hlavního líčení částečně k těmto skutkům doznal a snažil se je zlehčovat. Byl však usvědčen jak oběma poškozenými, tak i znalci, kteří potvrdili věrohodnost výpovědí týrané ženy i dítěte. Soud proto uznal Adama J. vinným ze spáchání trestného činu a vyměřil mu za to trest odnětí svobody v délce trvání dvou let s podmíněným odkladem na tři roky. Jelikož se nikdo neodvolal, nabyl rozsudek okamžitě právní moci.

Agresivita Adama J., který byl vminulosti už jednou soudně trestán, byla po celou dobu vůči bývalé manželce a jejímu nezletilému synovi značná. Lékařům se však podařilo zadokumentovat pouze třikrát poranění napadané ženy, a to až poté, kdy intenzita útoků obžalovaného vůči oběma osobám přerostla ve viditelná zranění. Adam J. vpřípravném řízení využil svého práva nevypovídat. Následně však podal na bývalou manželku stížnost, vníž žádal Policii ČR, aby případ přezkoumala. Nařkl ji ztoho, že se kněmu chovala vulgárně, pila nadměrně alkohol a později ho i napadala. Knevlastnímu synovi se prý choval jako kvlastnímu.

Srozsudkem Okresního soudu vChrudimi však překvapivě souhlasil, čímž svoje pochybení doznal. Nyní bude záležet na tom, zda se ve zkušební lhůtě tří let nedopustí obdobného deliktu. Pokud ano, čekají ho dva roky vězení.