František O. z lužské místní části Radimi měl totiž podle obžaloby chrudimského státního zastupitelství v době od loňského září do letošního února prodat věci, které v jeho domě čp. 7 sepsal soudní exekutor do dražby. Obžalovaný dobře věděl, že je nesmí prodat, poškodit, zničit nebo jinak z místa odstranit. Šlo o mikrovlnnou troubu, dvě hi–fi věže s příslušenstvím, motorovou pilu, dva mobilní telefony, videorekordér, kombinovaný sporák a barevný televizor. Prodejem těchto věcí měla být uspokojena pohledávka GE Money Multiservis Praha, u níž má obžalovaný nevyrovnaný dluh. František O. se tak měl prodejem výše uvedených věcí podle žalobce dopustit trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

Obžalovaný, který byl do jednací síně přiveden vězeňskou stráží v poutech, jelikož právě pobývá ve věznici v Pardubicích pro jiný trestný čin, odmítl v této věci vypovídat. Soud proto musel při svém rozhodování vycházet z důkazů předložených státním zastupitelstvím. Rovněž tak vzal v úvahu pestrou trestní minulost Františka O., který byl v minulosti už desetkrát soudně trestán. Jde tudíž o „ostříleného“ recidivistu.

Po shrnutí všech těchto skutečností se okresní soud vůbec nerozpakoval uznat obžalovaného vinným a poslat ho na dalších 10 měsíců do věznice s ostrahou.

Rozsudek dosud nenabyl právní moci, protože jak obžalovaný, tak i státní zástupce si shodně ponechali lhůty na možné odvolání.