Instrukčně metodické zaměstnání bylo uskutečněno ve dvou turnusech a účastnilo se ho osm desítek techniků chemické služby (CHS) ze všech územních odborů HZS Pardubického kraje, techniků CHS Hasičského záchranného sboru podniku PARAMO, a.s., Pardubice, techniků HZS podniku Aliachem,a.s. Přijeli i zástupci HZS Královéhradeckého kraje.

První den obou turnusů patřil nejprve teoretickým základům detekce chemických látek.„Ovládání fotoionizačního detektoru GasAlert Micro 5 PID si hasiči hned po teoretické části procvičili za účasti představitele firmy GES CZ Pardubice. . Chemici si procvičovali své znalosti z chemie a seznámili se s látkami s dioxinovým efektem, s jejich nebezpečností a výskytem.,“ uvedl Vít Preussler z HZS Pardubického kraje. „Tým hasičů z Královéhradeckého kraje se naopak zase seznamoval s novinkami v měření dýchací techniky K+V,“ upřesnil kpt. Libor Bohdanecký z HZS Královéhradeckého kraje.