Měl to být - po zrušení trestu smrti - jasný adept na doživotní pobyt ve věznici. Jenomže české soudnictví, tančící kocourkovský obkročák mezi paragrafy, nakonec zamíchalo kartami úplně jinak. Ale nepředbíhejme…

Z tehdejšího operativního soupisu neobjasněných vražd, vzletně řečeno kriminalistických pomníčků, můžeme vyčíst následující: Dne 30. dubna 1990, zhruba mezi jednou a čtvrtou hodinou ranní, našly svou smrt z rukou bestiálního pachatele (nebo snad pachatelů?) 45letá Ivanka Kudláčková a její dvě dcery, 22letá Ivana a 18letá Miroslava.

Kdo vypil kávu?

Počínaje způsobem vniknutí vraha do rodinného domu a konče průběhem činu představovala kauza celý řetěz záhad. Jak osudný nedělní večer 29. května probíhal? Po kom zbyly dva parádní šálky s lógrem, když ženy Kudláčkovy kávě vůbec neholdovaly?

Nikdo z návštěvníků rodiny, o kterých policie věděla, se k pití turka nehlásil. Osudné noci se v Klučově také konala zábava, které se zúčastnilo asi 400 lidí z okolí. Mezi ně patřila skupina oslavujících, čerstvě propuštěných trestanců. Není možné, aby se pachatel rekrutoval právě z jejich řad?

Jako poslední z rodiny se v jednu hodinu ráno vrátila domů Miroslava. Doprovázel ji přítel, který vypověděl, že se s dívkou rozloučil před brankou. V domě se prý v tu chvíli v jednom okně svítilo, viděl dokonce odlesk hrající televize. Poslední ovečka vstoupila do ohrady… A kdy začal masakr? Soudní lékaři se domnívali, že kolem třetí hodiny ranní, tedy v době, kdy se všechny tři ženy už odebraly na lůžko - čemuž ostatně odpovídalo jejich oblečení.

Nikdo nic neslyšel

Jak to, že hluk činu - ubodání tří zdravých a zoufale se bránících žen muselo přece trvat určitou dobu - nevzbudil pozornost v sousedství? Zemřely snad dcery ve spánku a o svůj život bojovala jen matka, poznamenaná typicky řeznými ranami na předloktí? Kudy pachatel do domu vnikl? Snad po žebříku, přistaveném k oknu koupelny?

Pokud se jednalo o zloděje, stály mu tři lidské životy za to, aby z místa činu odnesl radiomagnetofon a pár džínsových svršků? Pokud se jednalo o deviantního násilníka - pozice a vysvlečení obětí jasně napovídaly, že čin akceleroval sexuální motiv - jak to, že vstoupil do domu neozbrojen? Nebo snad patřil mezi zasvěcené a věděl, že u Kudláčkových proběhla nedávno zabijačka a řezník si ještě neodnesl svoje nože? Otazník za otazníkem…

 

Pokračování v pátek

Viktorín Šulc