Ludvík Černý se narodil 25. května 1960. Vyučil se zedníkem, v posledních letech svého života na svobodě vykonával profesi řidiče. Bydlel i se svou rodinou v Praze 5, v Kurzovově ulici. V bytě, který se měl za několik let chmurně proslavit tím, že se v něm ukryje po útěku náš nejslavnější celoživotní trestanec Jiří Kajínek.

Vražedný trojúhelník

Není ovšem následků bez příčin: Kajínek by sotva hledal zmiňovaný byt, kdyby Černý nebyl 7. listopadu 1997 v rámci kauzy tzv. orlického gangu uznán Vrchním soudem v Praze pravomocně vinným z pěti vražd a odsouzen k doživotnímu trestu vězení.

Říkáme-li jméno Černý a kauza Orlík, musíme ovšem stejným dechem vyslovit i jméno organizátora vražd: Karel Kopáč. Narozen 3. června 1960. Invalidní důchodce, bytem kdysi v Rudné u Prahy. Odsouzen k 21 letům odnětí svobody, spáchal v dubnu 2004 ve výkonu trestu sebevraždu.

A třetí cíp vražedného trojúhelníku? Vladimír Kuna, narozen 21. června 1964. Soukromý podnikatel, Kopáčův soused v Rudné. V první instanci odsouzen k doživotí, pravomocně k 25 letům kriminálu.

“Velice rád zbourám jeden novinářský mýtus,“ říká emeritní plukovník Karel Malý. „Totiž, že lidé kolem Karla Kopáče údajně páchali vraždy na zakázku. Není to pravda, obětmi byli buď známí, nebo příbuzní pachatelů. Motivem pak touha zmocnit se jejich peněz nebo cenností, případně po nich dědit.“

Pletivo, sudy a pekelný stroj

Plukovník Malý je autorem odborné studie, příznačně nazvané ORLÍK. V době, kdy došlo k nálezu zavražděných těl a usvědčení pachatelů, zastával funkci vedoucího odboru Krajského úřadu vyšetřování Středočeského kraje. Zrekapitulujme společně s ním stručnou historii celé kauzy:

“Pět vražd bylo spácháno v období od dubna 1991 do července 1993. Způsob usmrcení? Čtyři oběti byly zastřeleny, jedna zemřela na následky výbuchu nastražené nálože. První oběť skončila v drátěném pletivu na dně přehrady, další dvě tam putovaly v sudech. Zbývající vraždy se odehrály v domě obětí.“

Jak se zbavit těla? To je odvěký problém většiny pachatelů vražd. Vypořádávají se s ním s různou měrou úspěšnosti a různou měrou invence. Nicméně Kopáčův a Kunův „vynález“ se zdál být takřka bezchybný.

Jako postupka sichrovaná žulíkem v podobě nelítostného střelce Černého. Jak vůbec myšlenka na sudy vznikla? Jakou měla genezi?

Pokračování 12. října.

Viktorín Šulc