Pitva v márnici hřbitova ve Folknářích zjistila tři řezné a osm bodných ran. Nejtěžší byla hluboká rána na hrdle, která měla za následek přetětí hrtanu a také smrt vykrvácením. V obličeji zemřelé zjistili lékaři několik hematomů a také modřinu na levém prsu, způsobenou pravděpodobně zuby pachatele. Místem vraždy se nepochybně stal les, v hlíně pod mrtvolou bylo asi půl litru krve, další se rozlila po jejím oděvu.

Kromě Krutišovy asistence jsem si mohl popovídat s další pamětnicí, paní Alžbětou Stříbrnou: „Anička měla nevlastního tátu. To nebyl hodný člověk, ale udavač. Hlásila to cizina, aby si na něho lidi dávali pozor. Vzpomínám si, že rodiče Anny byli nějaký čas zavření, že snad měli mít holku na svědomí. Ale pak je zas pustili.“ To odpovídá dostupným protokolům. Podezření vůči rodičům oběti bylo značné a dlouhou řadu týdnů strávili ve vazbě.

Annin otčím byl psychicky labilní a vznětlivý člověk. Několikrát se pokoušel o sebevraždu, své manželce vyhrožoval pistolí, ze které dokonce vystřelil. Svým denunciantstvím se nijak netajil: „Domnívám se, že vraždu spáchal někdo z mých nepřátel, neboť jsem byl již nucen několik lidí udati na stanici SNB… Zde v Nebočadech se mě lidé báli. Po mém příchodu si dávali prst na ústa nebo se varovali přímo slovy: Pozor, jde J.! To přičítám tomu, že jsem udal S. a P. Také jsem udal nevlastního bratra B. za protistátní a protisovětské řeči,“ uvedl během výslechů.

Vyšetřující orgány zajímal ovšem spíš možný model zvláštního rodinného trojúhelníku: nevlastní 31letý otec + o osm roků starší manželka + dospívající dcera. Podle výpovědi Anniny matky odešla dcera z domova jako obvykle pět minut po šesté ráno. Její otčím odešel o 40 minut dříve, v boletické smaltovně si označil tzv. píchací kartu v 5.45 hodin. „Alibi mu potvrdila řada spolupracovníků,“ konstatuje kriminalista Krutiš. „Jak známo, 19. března má svátek Josef a právě Annin otčím se zúčastnil před začátkem směny dávání hobla všem oslavencům… Co když ale doma posunul v průběhu noci z 18. na 19. března budík o hodinu napřed? Získal by tak důležitý čas na spáchání vraždy!“

Viktorín Šulc

Pokračování příště