Chuť vraždit ho zcela ovládla

„Díval jsem se na něho a už mi běželo hlavou, co s ním provedu. Pak už to jelo. Dal jsem mu ránu na krk a zároveň jsem mu podmetl nohy. Snažil se vstát. Zvedl jsem ohnutou nohu co nejvýš a třikrát jsem mu dupnul do obličeje. Po prvním dupnutí mu prasklo víčko i s obočím, po třetím mu praskaly rty. To už jen ležel a chroptěl. Všiml jsem si, jak má nafouknuté žíly na krku. Dostal jsem chuť mu ty žíly přeřezat. A taky jsem to udělal vojenským nožem, který jsem pravidelně ostřil. Byl jsem až překvapen, jak lehce to šlo… Zemřel, to bylo jasné. Nastal takový zvláštní klid. Kolem proletěla sova a hodiny na věži odbily čtvrt na dvě. Nic jsem neprožíval, udivilo mě, že jsem neměl zvláštní pocity. Šel jsem si prohlédnout faru. Cestou zpátky jsem uviděl na třetím schodu sekeru.“ Nešťastný farář si ji tam schovával, když chodil ke kotli přikládat dřevo. Ale Kazda si vysvětlil existenci sekery po svém: „Vzal jsem sekeru a došel s ní až k ležícímu tělu. Řekl jsem té mrtvole: Tak to sis připravil na mě! Pak jsem mu sekeru zasekl do hlavy.“
Další děj už známe. Zbytek noci probloumal Kazda po přerovských barech. „Pak jsem zavolal na linku 158. Zapálil jsem si cigáro a čekal jsem, až si pro mě přijdou. Udivilo mě, že pro mě přišla policistka v uniformě - a sama! Ale já už jsem neměl v úmyslu někomu ubližovat.“ I to je v souladu s posudky znalců z odvětví psychiatrie a psychologie: po agresi přichází prvek tzv. vystřízlivění, tedy následného přiznání, udání sebe samého. Velmi zásadním rysem je rovněž absence prožitku pocitu slasti, uvolnění tenze po vlastním kriminálním činu.

Jasný verdikt: doživotí

Soud s Dušanem Kazdou proběhl u olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě ve dnech 18. a 19. srpna 2003. Za vraždu a pokus vraždy vyřkl senát doživotní trest odnětí svobody - a málokoho to překvapilo.

Společnost se musí před nebezpečnými predátory chránit! Po zaznění verdiktu Kazda slzel, plakala i jeho oddaná přítelkyně, mimochodem velmi hodné děvče. Ale nakonec se obžalovaný postavil k trestu v intencích své zvláštní povahy - navzdory radám obhájce se neodvolal a rozsudek tak nabyl právní moci 16. září 2003.

Viktorín Šulc