Jenomže v listopadu 1973 došlo na kolínském nádraží k výbuchu propylenu a drážní zaměstnanec Stanislav během nehody zemřel. Tíže hypotéky tak zůstala jenom na vdově Kudláčkové, splácela ji jako zaměstnankyně ČSD, naposledy účetní na pražském Hlavním nádraží.

Běžely roky, dcery vyrostly, Ivana pracovala jako servírka v plaňanském motorestu, Mirka jako dělnice v pražském ČKD. V domě žila ještě 72letá Ivančina matka, ta však v době trojnásobné vraždy pobývala v pražské nemocnici.

Smrt po skončení taneční zábavy

Časový snímek posledního dne života obětí představoval v podstatě standardní vzorek nedělního odpoledne, večera a následující noci: 16.00 hod. řezník B. si přijel pro svou pracovní výbavu, nezastihl však matku Kudláčkovu doma a nože tak ponechal v domě; 19.00 začala taneční zábava v místní restauraci, které se účastnila i skupina čerstvě amnestovaných vězňů, ti do obce vesměs dorazili vlakem 21.10 matka se vrátila z návštěvy; 21.30 Miroslava s přítelem odjíždějí na večeři do motorestu; 23.00 z domu odjíždí Ivanin přítel; 00.30 vrací se Miroslava s přítelem, mluví spolu v autě; 01.02 Miroslava vystupuje z auta, přítel ji doprovází ke vchodovým dveřím, rozloučí se a odjíždí.

V obývacím pokoji údajně svítila obrazovka televize; 03.00 skončila taneční zábava, přibližně v téže době, zhruba do 04.00 hodin došlo ke smrti poškozených žen.

Prověřování nepřineslo výsledek

Nutno dodat, že časový snímek zůstal po celou dobu relevantní. Neprokázalo se, že by někdo z milenců obou mladších obětí nemluvil pravdu nebo dokonce měl trojnásobnou vraždu na svědomí. Ustanovení propuštěných vězňů, oslavujících „Havlovu aminu“, rozuměj amnestii, vůbec nebylo jednoduché. Bohužel na objasnění kauzy vůbec nemělo vliv. Prověrkou prošla mužská populace od 15 do 50 roků, jednalo se celkem o 127 osob. Prověřeni byli i majitelé chat a rekreačních domů v Klučově i okolí. S nulovým výsledkem…

Kriminalistický pomník trojnásobné vraždy se zdál být kamenem, který už nikdo nikdy neodvalí. Tajemstvím, které už pravdu nevydá.

Pokračování v neděli

Viktorín Šulc