Dvaačtyřicetiletá Rabasová měla podle žalobce 27. července 2005 v kanceláři společnosti Kvatro Chrudim nabídnout jako předběžná správkyně konkursní podstaty této firmy daňovému poradci Kvatra Norbertovi Novotnému úplatek 50 000 Kč za to, že způsobí ztrátu předávacích protokolů s účetními doklady firmy Kvatro, s. r. o. Chrudim za období roku 2005. Měla se tím snažit uspíšit úpadek této firmy. V její neprospěch vypovídal nejen Novotný, ale i další dva svědci, kteří se zdržovali během inkriminované schůzky ve vedlejší kanceláři a celý rozhovor slyšeli.

Soud se případem zabýval dlouhých 14 měsíců a provedl za tu dobu poměrně rozsáhlé dokazování včetně vyšetřovacího pokusu přímo na místě. Důvodem bylo tvrzení přítele obžalované advokátky, že rozhovor rovněž vyslechl pod okny kanceláře a o úplatku zde prý nepadlo ani slovo. Při rekonstrukci situace vyšlo najevo, že nemluvil pravdu, neboť v tomto místě se nelze pohybovat, natož odsud něco slyšet. Soud se proto nerozpakoval uložit Evě Rabasové trest odnětí svobody v délce trvání osmi měsíců s podmíněným odkladem na 15 měsíců. Obžalovaná se proti rozsudku okamžitě odvolala. Pokud však krajský soud tento verdikt potvrdí, nebude smět po dobu 15 měsíců vykonávat svoji profesní činnost advokáta.

Velkou roli při rozhodování soudu měl záznam zvyšetřovacího pokusu na místě, kde mělo knabídce úplatku dojít. Zněj jasně vyplynulo, že výpověď svědka, který měl poskytnout obžalované Evě Rabasové alibi, je nevěrohodná. Nemohl rozhovor mezi ní a daňovým poradcem vyslechnout. Alespoň tak to konstatoval soudní senát. Mezi jeho další zjištění patři fakta, podle nichž nebyl důvod vyhlásit na společnost Kvatro, s. r. o. Chrudim konkurs. Právě záměrnou ztrátou účetnictví za rok 2005, kníž měl být daňový poradce Norbert Novotný přesvědčen úplatkem, měl být záměr konkursu vůči této firmě realizován.

Další zajímavostí, která vyplynula zveřejného projednávání kauzy, byla skutečnost, že Mgr. Eva Rabasová byla vminulosti už jednou soudně trestána, avšak tento trest jí byl už vymazán, neboť se ve zkušební lhůtě osvědčila. Proto se nyní na ni hledí jako na netrestanou osobu.

Názor šéfredaktora Chrudimského deníku na danou problematiku najdete v rubrice "K věci".