Přestože motocykl byl po nárazu do vlečného lana mezi dvěma vozidly značně poškozen, jeho osádka vyvázla z havárie naštěstí bez větší újmy.