Od středy doneděledohlíželi v Chrudimi na pořádek strážníci městské policie. Krádeže ani vandalství naštěstí neřešili a sami návštěvníci hřbitovů ocenili, že na průběh Dušiček dohlížejí.

Zvýšenou pozornost věnují hřbitovům také strážníci hlinecké Městské policie. Ti dohlížejí jednak na městský hřbitov přímo v Hlinsku, ale také na urnový háj a napietní místav obcích, s nimiž mají Hlinečtí uzavřenu smlouvu o spolupráci týkající se právě městské policie.