Vyplývá to ze statistiky zveřejněné v pátek. Drtivá většina těchto přestupků, 713případů, se týkala dopravy. Ztoho 571bylo překročení maximálně povolené rychlosti. Strážníci měřili rychlost vloni dohromady 188hodin, což představuje 9,4procenta času zcelkové činnosti MP Skuteč.

„Blokovou pokutu ve výši 2500Kč a ztrátu tří bodů jsme udělili v99případech. Pokutu 1000Kč a mínus dva body obdrželo 452řidičů,“ uvádí vrchní strážník Jiří Stuna.

Odebrání řidičského průkazu správním orgánem postihlo šestici motoristů. Čtrnáct řidičů nesouhlasilo spřestupkem a na místě odmítlo zaplatit.Skutečští strážníci odchytili podle Jiřího Stuny devět psů a stejný počet pachatelů trestné činnosti. Zadrželi také dvě hledané osoby a ve čtyřech případech museli použít donucovacích prostředků.