Motiv Mrázkových činů vyvěral vesměs ze sadistického založení, teprve poslední vražda měla loupežný charakter. Mrázka dopadli v březnu 1957, odsoudili v listopadu téhož roku a 30. 12. 1957 pověsili. V pražském Muzeu Policie ČR si můžeme prohlédnout jeho posmrtnou masku. Bez Mrázkova případu se neobejde žádný tuzemský almanach mordýřského typu, echo jeho zločinů dodnes doznívá na místech, kde řádil… Je to drsný příběh.

Cyklista s duší zabijáka

Psal se 22. srpen 1951. Bylo už k večeru, když prašnou silnicí kadaňského okresu projížděl osamělý cyklista. Drobná postava s tuctovým obličejem. Možná nějaký strejda, který se opozdil k večeři, a teď šlape honem do pedálů, aby stará nehubovala…

Ba ne, tenhle strejda nespěchal! Pod tuctovým obličejem mu vířily zcela netuctové myšlenky. Muž na bicyklu měl duši zabijáka. Lovce, který hledá kořist.
Patnáctiletá Hana Chloubová pásla u řeky Ohře, na dohled od rodných Drahonic, krávy. Silueta dívky u břehu vypadala slibně. Muž na lovu položil kolo do trávy a začal se plížit směrem k dívce. V ruce svíral silný klacek…

Budoucího vraha a jeho oběť už dělily jen metry. Václav Mrázek se zdvihl a vystartoval směrem k oběti. Po ráně klackem do hlavy odtáhl bezvládnou oběť do křoví, kde na ní strhal šaty.

Pomstychtivé razii unikl

Když se na dívce ukojil, všiml si, že se jí začíná vracet vědomí. To bylo přesně to, co Mrázek v žádném případě nemohl připustit. Proto svou oběť umlátil několika dalšími ranami do hlavy. Odhodil zkrvavený klacek do řeky a odjel - už zase jako tuctový strejc.

Mrtvou Hanku našli v noci znepokojení rodiče. Drahonice byly rázem na nohou. Ženské naříkaly, chlapi podnikli pomstychtivou razii po okolí. Naštěstí bezvýsledně, Mrázek byl už dávno doma, zato kdyby rozlíceným mužským přišel pod ruku někdo na první pohled „podezřelý“, zle by se mu vedlo!

Na místo činu dorazila kriminálka. Vražda na vesnici - a ještě k tomu vražda z vilnosti - rozvířila stojaté vody. Kdejaká špína vyplavala napovrch. Pomluvy. Anonymy. Leccos vypadalo slibně, nicméně k odhalení vraha nevedla jediná stopa.

Lidem z mordparty vyšla nelichotivá a varovná nula. Pachatel neznámý. A nikdo přirozeně nemohl tušit, že všechno teprve začíná!

Viktorín Šulc

Pokračování ve čtvrtek 25. října.