Řidič automobilu bylpři nehodě zraněn. České dráhy nahradily dopravu na tomto úseku autobusy. Podle vyjádření jejich zástupce se dá očekávat brzké zprůjezdnění trati.