Michaelský park sousedící se sportovní halou byl vždy centrem schůzek mládeže a prvních kuřáckých pokusů. Nyní zažívá čas „silnější kávy“, obsadili ho totiž bezdomovci a agresivní pijáci alkoholu. Lidé, kteří mají parkem projít, jsou často terčem pokřiků a urážek.

Ve městě, které má přízvisko „zdravé“ a komunitním plánováním se snaží zkvalitnit život občanů, už začíná být situace s bezdomovci neúnosná. „Potulka a žebrota už nejsou trestné, jako za první republiky. Pokud ten člověk neudělá přestupek, nikdo na něj nemůže – ať se nám to líbí nebo ne,“ říká starosta Chrudimě Jan Čechlovský.

Jako vrchní velitel městské policie nařídil zvýšení počtu obchůzek strážníků do problematických lokalit. Mezi ně se v nedávné době zařadil Michalský park. Mnohdy i dvacetičlenná skupina pobudů, mezi nimiž jsou i děti, popíjí ve dne alkohol, pokřikuje na lidi a v noci se povaluje u kostelíku obklopená odpadky. Lidé začínají mít parku velký strach.

Nařízení města nebo vyhláška zakazující požívání alkoholu na veřejnosti by radnici pomohla v boji proti bezdomovců a agresivním alkoholikům. Nelze ji ale přijmout.

„Bylo by to protiústavní,“ tvrdí starosta Jan Čechlovský. Vedoucí oddělení prevence kriminality Radka Pochobradská eviduje hodně stížností občanů na partu výtržníků v Michaelském parku. „Strážníci tuto a jiné lokality pravidelně navštěvují. Domluví jim a snaží se je z místa vykázat. Nic jiného se dělat nedá. Ti lidé by nejprve museli chtít něco změnit. Oni se ale rozhodli takto žít,“ komentuje situaci Radka Pochobradská.

Ve městě je noclehárna pro deset lidí, ale ta je využívána jen sporadicky – tento týden lůžko využili pouze dva spáči. Parta si raději užívá bezstarostné léto v parku a křičí do okolí: „no a co, my jsme vyděděnci této společnosti!“

Názor šéfredaktora Chrudimského deníku Romana Zahrádky na tuto problematiku najdete v rubrice "K věci."