Opodál budovy zrušeného motorestu bylo vidět zaparkované auto, u kterého postávali dva zasmušilí a znervóznělí muži.

„Na co čekáš?“ řekl nepřívětivě starší z nich. „Ten blázen dělá randál, že se sem za chvíli seběhne celý okolí.“ Mladší z mužů uchopil pistoli a vykročil ke své nic netušící oběti.

O pár měsíců později jsem se jel podívat na místo nálezu neznámé mrtvoly, k bývalému parkovišti mezi Zámrskem a Vysokým Mýtem v ústeckoorlickém okrese. Automobilů tu kdysi jezdilo nepočítaně, dokonce tu stál dřevěný motorest.

Objekt vhodný pro horory


Jenomže začátkem 90. let vznikla opodál nová silnice. Pouhých pár kilometrů asfaltu způsobilo, že motorest začal být pro řidiče z ruky. Zaslepená okna motorestu a prázdné parkoviště brzy připomínaly vhodný exteriér k natáčení hororu. Nebo snad krimi?

Pro Zdeňka Strnada, řidiče firmy Agro Běstovice, bylo pondělí 18. října 1993 běžným pracovním dnem. Nakládal na zdejším poli hnojivo a jeho vůz stál nedaleko polní jímky naplněné vodou. Na hladině plavalo cosi bílého.

Teprve po nějaké době si pan Strnad uvědomil, že ono cosi vypadá jako lidská záda a zadnice: „Nemohl jsem uvěřit vlastním očí. Myslel jsem, že mám halucinace.“

Nedlouho poté začala na místě pracovat policejní výjezdovka. Po vytažení nebožtíka bylo patrné, že jde o mrtvolu mužského pohlaví, kromě ponožek zcela nahou. Ohledávající lékař objevil ve nad boltcem levého ucha úhlednou díru po vstřelu.

Kriminalisté nechali odčerpat všechnu vodu z jímky. Na jejím dně našli poloosu k vozu Škoda 1203, korespondující s třímetrovým autolanem kolem pasu mrtvoly - lano mělo spolu se zátěží udržet mrtvolu pod hladinou a oddálit tak co nejvíc nález těla.

Zátěž nesplnila svůj úkol


Jenomže při vázání poloosy hnal neznámé hrobníky spěch a zátěž se brzy ze smyčky uvolnila. Tělo, které vystoupilo na hladinu, se brzy stalo pro kriminalisty přízrakem. Kdo to může být?

Stará kriminalistická zkušenost říká, že objasnit vraždu bez zjištění totožnosti je takřka nemožné. Jenomže… Mrtvý z jímky jakoby nikomu nescházel. Operativní pátrání nepřineslo žádný úspěšný poznatek, stejně tak zveřejnění fotografie obličeje zastřeleného muže v tisku a televizi. Samá voda, samá voda…

Pokračování ve čtvrtek

Viktorín Šulc