Vedení zdůvodňuje přesun změnami v souvislosti s připojením země k schengenskému prostoru.

Převod agendy povolování pobytu cizinců se ale vůbec nelíbí některým podnikatelům na Chrudimsku. „Konec chrudimské úřadovny přinese další zbytečné dojíždění, další zbytečné ztráty času. Možná si ale kompetentní úřady říkají, že k cizincům si mohou dovolit víc než k českým občanům,“ přemýšlí Pavel Sztacho, který cizincům dlouhodobě pomáhá se zajišťováním a prodlužováním povolení k pobytu. „Je také otázka, jak se se zvýšeným množstvím žadatelů vypořádá po novém roce úřadovna v Pardubicích,“ říká muž, který se se svými připomínkami obrátil na úředníky ministerstva vnitra.

Ministerstvo ale problém spíše bagatelizuje. „Při rozhodování o přemístění chrudimského pracoviště byla zohledněna i dojezdová vzdálenost z Chrudimě do Pardubic. Ta činí 12 kilometrů a nepředstavuje z tohoto pohledu zásadní problém,“ uvádí ředitelka kabinetu ministra vnitra Petra Viktorová.

Přesun chrudimského pracoviště však odsuzuje i bývalý vedoucí chrudimského oddělení František Musil. Ten se ve svém listu obrátil přímo na Jindřicha Urbana, ředitele služby cizinecké a pohraniční policie. Urbanova odpověď je ale klasickou ukázkou úředního jazyka. Ředitel cizinecké policie ve svých obecných a nic neříkajících odpovědích jen popisuje stav, který nastane po novém roce. V dalších odstavcích pak vysvětluje stěžovateli, co jsou to úřední hodiny. V celkově sterilní odpovědi chybí byť minimální náznak jakéhokoliv osobního stanoviska. O pochopení pro ztíženou situaci žadatelů o povolení k pobytu nemluvě.

Jedno je však z obou odpovědí zřejmé. Konec chrudimského oddělení je nevyhnutelný.