Hlídka strážníků dorazila na místo o pět minut později. U ohně zde přistihla místního 40letého muže, který uvedl, že pálení oznámil dispečerovi Hasičského záchranného sboru (HZS) v Pardubicích, a to na úterý 1. dubna a na čtvrtek 3. dubna. Hodinu volání si však nepamatoval. Strážníci si proto informaci u dispečera HZS ověřili a zjistili, že žádná taková v evidenci není. Oznamovatel je totiž povinen ohlásit hodinu, do které bude pálení provádět a poté se hlášení z počítače vymaže.

Dispečeři vzápětí prověřili všechny hovory od úterý 1. dubna s negativním výsledkem. Žádný z dispečerů si na hlášení dotyčného muže také nevzpomněl. Strážníci tudíž provedli fotodokumentaci ohniště, záležitost sepsali a postoupili ji k vyřízení přestupkové komisi při MěÚ Chrudim. O způsobu vyřízení případu byla rovněž informována Policie ČR.