„Prosíme spoluobčany, aby se chovali tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru. Berte tuto informaci dvojnásob vážně, neboť v pondělí bude řada z vás slavit čarodějnice, tak ať se to nejen v našem městě obejde bez ztrát na majetku i zdraví,“ zdůrazňuje starosta.