„Samozřejmě přitom budou plněny veškeré další běžné úkoly městské policie,“ podotkl vrchní strážník.

Podle jeho sdělení hodlají strážníci provést v centru Chrudimě dopravní akci, jež by měla podle potřeby trvat jeden až dva týdny. „Klást budeme důraz na správné parkování. Počínaje pondělkem 7. dubna se také zaměříme na dodržování stanovené rychlosti po celém katastrálním území Chrudimi,“ pokračuje Kudrnka.

Dojde i na botičky

Jak dodává, strážníky nejčastěji potkáte v blízkosti zdejších škol a na dalších vybraných problémových místech. „Měření rychlosti se bude provádět v nepravidelných intervalech a také i v noci,“ upřesňuje vrchní strážník.

V neposlední řadě dojde v příštích dnech také na nepopulární takzvané botičky a odtahy vozidel, které budou tvořit překážku v silničním provozu.

Chrudimští strážníci uložili za měsíc březen 108 blokových pokut a předvolali k dalšímu řízení 434 osob, jež spáchaly nějaký přestupek. Celkem 198 přestupků řešili domluvou.