Soud vzal při svém rozhodování vúvahu mezinárodní úmluvu oochraně lidských práv a judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, podle které byla sankce uložená Šáchovi Státním ústavem pro kontrolu léčiv za tento skutek ve výši 437500 Kč opravdu citelná a zvýchovného hlediska dostačující. „Odpovídá represivnímu charakteru trestu,“ zdůvodnil svůj verdikt soudce Petr Žanda. Právě tento postih mu zabránil odsoudit lékaře za trestný čin. Vsouvislosti stímto deliktem se rovněž neprokázalo, že by se Pavel Šácha na prodeji neschválených peptidů nějak obohatil, přestože Policie ČR vyčíslila původně tuto částku ve svém obvinění na 100000Kč.

Soud dále zkoumal, zda se Šácha, jak tvrdil žalobce, dopustil trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami. Tady Petr Žanda trestní stíhání sice nezastavil, ale postoupil skutek kposouzení České lékařské komoře (ČLK) skonstatováním, že nejde otrestný čin. „Jeho podstatou mělo být ohrožení zdraví pacientů, jimž měl být poskytován neregistrovaný lék, jehož účinky nebyly ověřeny a který mohl pacientům způsobit újmu na zdraví. Ampule speptidy, které jim obžalovaný opatřoval a aplikoval injekcí, však podle znalců neobsahovaly nebezpečné látky. Lékař tedy na jedné straně sice riskoval, ale na druhé tato léčba některým pacientům ipomohla. Jelikož se nikomu nic nestalo, nemůže jít otrestný čin. Může jít maximálně odisciplinární kárný delikt,“ uvedl Žanda. Záležitost tedy postoupil kposouzení ČLK, zda Šácha svým jednáním neporušil její stavovský a etický kodex. „Podle znalce riskoval zdraví zkreslenými a nepodloženými informacemi oléku, a mnohým ani neřekl, že není vČR registrován,“ podtrhl soudce svoje rozhodnutí. ČLK může teď praktickému lékaři zChrudimi uložit podmíněné či nepodmíněné vyloučení zkomory, což by znamenalo konec jeho praxe. Členství vČLK je totiž pro lékaře povinné. Může mu také uložit další finanční sankci, anebo ustoupit od jeho potrestání.

Manželka Pavla Šáchy Pavla, která měla být trestné činnosti nápomocna, byla obžaloby zproštěna úplně. Jelikož podle soudu nebyl vtéto kauze spáchán žádný trestný čin, nemohla ani trestné činnosti manžela napomáhat. Rozsudek dosud nenabyl právní moci, neboť byl čten vnepřítomnosti manželů Šáchových, kteří se zjednání omluvili. Ti se mohou nyní ve stanovené lhůtě proti verdiktu soudu odvolat. Lhůtu na rozmyšlenou si ponechal státní zástupce, který vprvním projednávaném bodu hlavního líčení sice srozhodnutím soudu, že peněžitý trest 437500 Kč je pro MUDr. Šáchu dostačující, souhlasil, avšak zváží ještě, zda se spokojí spostoupením záležitosti ČLK a zproštěním obžaloby uPavly Šáchové.

Čtěte také:

Žalobce už nechce trestat Šáchu!

Lékař, který ordinoval nepovolená homeopatika, dostal vysokou pokutu

Šáchovy čeká další soud

Manželé Šáchovi čelí žalobě, lékař měl prodávat neschválená léčiva