Prvně jmenovaný měl podle žalobce v rozmezí od září 2003 do března 2005 ve své ordinaci v Široké ulici i jinde jako praktický lékař pro děti a mládež neoprávněně obchodovat s léčivy, které si měl opatřovat v zahraničí.

Ty však neměly být registrovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Praze a nemělo být k jejich užívání vydáno potřebné povolení Ministerstva zdravotnictví České republiky. Šlo o takzvané imunoterapeutické peptidy, které měl Pavel Šácha prodávat svým pacientům za 120 Euro za jednu 20mililitrovou ampuli. Jejich nákup přitom činí podle obžaloby 98 Euro. Chrudimský lékař tak měl dosáhnout na těchto peptidech obrat za uvedené období v hodnotě nejméně 622 800 Kč a dosáhnout na nich čistého zisku 100 tisíc korun. Měl se tak dopustit trestného činu neoprávněného podnikání.
Státní zástupce mu dále klade za vinu, že nakoupený preparát propagoval a sám ho i ordinoval jako lék účinný na řadu závažných a obtížně léčitelných chorob, ačkoliv měl vědět, že místo peptidů obsahuje kortikosteroidy, které mohou u lidí namísto uzdravení či zlepšení jejich stavu způsobit zdravotní potíže i vážně ohrozit jejich zdraví. Tento skutek byl v žalobě kvalifikován jako trestný čin ohrožování zdraví závadnými potravinami. Jeho manželka Pavla byla státním zástupcem obžalována z nápomoci k výše uvedeným trestným činům.

Soud zatím stihl vyslechnout oba manžele. Ti opřeli svoji výpověď o předem připravené vyjádření a odmítli odpovídat na dotazy soudu. Navíc požádali o přizvání dalšího znalce ve sporu, na jehož vyjádření se ve své obhajobě odvolávají. Soud si nyní nechal čas na rozmyšlenou, zda bude rozdílná vyjádření znalců konfrontovat.

Manželé Šáchovi svoji vinu popírají. Tvrdí, že se snažili pouze pomáhat lidem, u nichž nezabírala běžná léčba. Jsou přesvědčeni o bezpečnosti účinků podávaných léků. Namítají rovněž, že neměli zjejich prodeje žádný finanční prospěch. Kauza byla prozatím odročena na neurčito. Podle vyjádření soudce Petra Žandy se však dá očekávat, že bude další hlavní líčení svoláno ještě vtomto roce.