Chrudimští strážníci se například ve dnech 4., 5., 11.a 12.ledna při své hlídkové činnosti zaměřili na kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauracích. Zjistili přitom čtyři přestupky a na místě je vyřešili uložením blokovýchpokut.

Hlídky městské policie rovněž prováděly kontroly vprůmyslové zóně, kde dochází ke krádežím hutního materiálu, a soustředily se také na porušování veřejného pořádku na dětském hřišti vsídlišti Víta Nejedlého a při konání diskoték vulici Obce Ležáků. Vkontrole veřejného pořádku hodlají pokračovat také vdalších lokalitách města ivnásledujících měsících.

Lednová statistika vykazuje, že strážníci za toto období rozdali 83blokových pokut, dalších 12jich nebylo ještě zaplaceno. Za stěrače vozidel umístili dohromady 140výzev pro nepřítomné pachatele přestupku. Dále řešili 20přestupků proti majetku, 102jich vyřešili smírně domluvou. Jednu záležitost předali kvyřízení správnímu orgánu. Vjedenadvaceti případech byli nuceni odchytit zatoulaného psa a padesátkrát zkontrolovat placení poplatků zepsa.

Městská policie Chrudim řešila vlednu dohromady 227oznámení od občanů. „Mezi zvlášť úspěšné zákroky patřily ve dnech 10.a 20.ledna kontroly řidičů motorových vozidel, kteří řídili pod vlivem alkoholu. Obě osoby byly předány pro podezření ze spáchání trestného činu Policii ČR. Dne 13.ledna zabránila naše hlídka muži, aby vyskočil zokna paneláku vsídlišti Na Větrníku,“ uzavírá lednovou statistiku vrchní strážník Městské policie Chrudim Josef Kudrnka.