Vrchní soud se ztotožnil s předchozím rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové, jenž muže v dubnu shledal vinným z obecného ohrožení, poškozování cizí věci a šíření poplašné zprávy. Požadavek obhájce na zmírnění právní kvalifikace zamítl jako nedůvodný. Včerejší verdikt je pravomocný, obžalovaný proti němu může do dvou měsíců podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Mecner chtěl podle soudu svými činy zabránit výrobě sladu a obnově výroby piva v pivovaru. „Je to odstrašující případ řešení sporů nebo vlastních cílů a zájmů,“ uvedl při vynesení rozsudku předseda senátu vrchního soudu Rudolf Tomašovič.

Muž se k činu doznal, proti předchozímu rozsudku se ale odvolal, neboť nesouhlasil s tím, že se dopustil obecného ohrožení. Mecnerův obhájce včera mimo jiné poukázal na řadu polehčujících okolností, vedle doznání i na to, že muž spolupracoval při vyšetřování s kriminalisty a způsobená škoda jen mírně převyšuje hranici pro charakterizování škody velkého rozsahu.

Poprvé Mecner pivovar zapálil loni v únoru, když na půdě budovy položil na matraci hořící svíčku. V březnu za pomoci svíčky a benzinu zapálil varnu a poničil zařízení na výrobu sladovnického ječmene. V dubnu pak poslal dopisy, například firmám Opavia a Nestlé, v nichž lživě tvrdil, že sladový výtažek z pivovaru obsahuje obtížně rozpoznatelný jed.

Soudce poukázal i na to, že při požáru vznikla také škoda na historickém zařízení, kterou nelze odstranit a jejíž hodnota je nevyčíslitelná.