„Bude probíhat na Resslově a Žižkově náměstí a v ulicích Břetislavova, Štěpánkova, Kollárova, Čelakovského, Fortenská, Rybičkova a Široká, a to vždy po celý den. Akce se zaměří na dodržování předpisů silničního provozu, tedy konkrétně dodržování zákazu vjezdu do pěší zóny, zákazu parkování na vyhrazených místech nebo místech, která nejsou určena k parkování,“ informuje tisková mluvčí radnice Sylva Drašnarová.

Tuto informaci město zveřejňuje s časovým předstihem. Podle Drašnarové není jeho cílem potrestat co nejvíce řidičů, ale prověřit, jakým způsobem jsou v centru města ze strany řidičůrespektovány dopravní značky a dopravní předpisy.

Dopravně-bezpečnostní akce se v Chrudimi koná poprvé. „Postupně se uskuteční i na dalších místech v našem městě. Ve všech případech budou občané předem informováni protřednictvím tisku i webových stránek. Smyslem není někoho nachytat, ale zajistit, aby bylo v našem městě možné jezdit i chodit bezpečně při respektování stávajících pravidel,“ dodává tisková mluvčí Sylva Drašnarová.