Zdejší místostarosta František Novotný si na Němečka vzpomíná.

„Ale už jsem ho tady hezky dlouho neviděl. Není to náš rodák. Ve městě je hlášen ktrvalému pobytu od ledna 2003, tehdy jsem sním také jednal. Koupil vté době zdevastovaný domek vmístní části Skoranov. Tvrdil, že ho chce opravit. Město požádal opronájem místnosti ve staré škole, kde prý hodlá podnikat. Mělo jít snad onějaké audiovizuální natáčení… Dohodli jsme se tehdy na smlouvě, ale mám pocit, že tam žádné podnikání nezahájil. Nájem jsme ukončili velice rychle, přestal totiž záhy platit nájemné,“ vzpomíná místostarosta a tehdejší starosta Novotný.

Němeček se podle slov některých sousedů příliš nenamáhal ani sopravou domku. „Když si ho tak vybavuji, tak mám pocit, že šlo snad onějakého bílého koně, či co…,“ dodává místostarosta.

Novotného tehdy zaujalo iNěmečkovo příjmení. „On se totiž původně jmenoval Pišta, ani jeho maminka se za svobodna nejmenovala Němečková. Bylo mi to tehdy divné, ale nijak zvlášť jsem po důvodech jeho přejmenování nepátral.

Mnoho lidí sNěmečkem do styku nepřišlo. "Když jsme mu doručovali nějakou poštu, tak bylo vidět, že schránku nikdo nevybírá. Adům jen chátral,“ uvádí jedna zpracovnic zdejšího městského úřadu.