Od pátku 27. července do neděle 29. července vyšetřovala Policie ČR na Chrudimsku 19 dopravních nehod, při nichž jedna osoba zemřela a dvě byly zraněny. Hmotné škody dosáhly celkové výše 690000 Kč. Mezi nejčastější příčiny havárií patřila nepřiměřená rychlost, alkohol za volantem, nedodržení bezpečné vzdálenosti a nevěnování se řízení vozidla.

Vpátek 27. července ve 23.15 hodin jela vChrudimi po cyklistické stezce ve Vrchlického ulici ve směru od areálu firmy Connex ke Kateřině místní 15letá cyklistka na neosvětleném jízdním kole a bez přilby. Nevěnovala se plně řízení, jela středem stezky a zachytila přitom o protijdoucího chodce. Po střetu upadla na zem a způsobila si poranění ruky a otřes mozku. Chodec vyvázl bez jakékoliv újmy na zdraví. Zmísta havárie proto odešel. Nehoda byla policii oznámena až následující den, která tak už nemohla provést zkoušku na alkohol u obou jejích účastníků. Případní svědci této události se proto mohou nyní hlásit se svými informacemi Policii ČR na čísle 974572251 a zkusit jí pomoci záležitost objasnit.

Týž den ve 21.55 hodin nedal na křižovatce vChrudimi „U Guláška“ přednost vjízdě po hlavní silnici jedoucímu a neosvětlenému vozu Citroen XM 22letý šofér Škody 120 L zPardubic a střetl se sním. Při následné srážce byl zraněn jak řidič škodovky, tak i jeho dvě spolujezdkyně. U 22letého šoféra citroenu zPardubic policisté však vzápětí naměřili dechovou zkouškou hodnotu 0,29 promile alkoholu. Další jízda mu proto byla zakázána a byl mu zadržen i řidičský průkaz. Škoda na vozidlech činí vtomto případě celkem 42000 Kč.