Ksamovolnému vznícení pole spšenicí došlo od elektrického výboje pod vedením vysokého napětí. Na vině byl větrný vír. Ohnisko požáru se nacházelo asi sto metrů od okraje pole vblízkosti betonového sloupu elektrického vedení. Požár zničil porost na ploše zhruba 100 x 120 metrů. Škoda byla vyčíslena na 40000 korun.