Dosud působil ve funkci zástupce vrchního strážníka Jiřího Hrabčuka, který odešel z řad městské policie. Od 1. ledna zajišťuje v rámci aparátu MěÚ Hlinsko agendu krizového řízení a prevence kriminality.

Pomocník občanů

Havlíka do funkce jmenovala rada na svém posledním zasedání v loňském roce. Podle místostarosty Pavla Šotoly se o velitelskou funkci ucházeli celkem tři strážníci. Všichni vedení města předložili své projekty fungování policie. „Byly velmi podobné,“ přiznává Šotola. „Všechny zdůrazňovaly roli policie jako službu občanů s důrazem na prevenci, veřejný pořádek,“ dodává. Právě zdůraznění role „pomocníka občanů“ prý nakonec rozhodlo o výběru nového velitele.

Konkrétně by měli lidé podle místostarosty poznat změnu velitele a také navýšení počtu strážníků z devíti na deset ve zvýšeném dohledu na pořádek o víkendech. „Půjde o možnosti posílení služeb například v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli,“ doplňuje Pavel Šotola.

Změní se s největší pravděpodobností i dosavadní obvody, které mají jednotliví strážníci osobně na starosti. „Všechny změny bychom chtěli realizovat zhruba do čtrnácti dnů,“ podotýká místostarosta Šotola.

Pochůzková činnost

Podle slov nového vrchního strážníka Ladislava Havlíka bude nyní následovat debata a slaďování představ s vedením radnice. „Důraz bude i nadále kladen na pochůzkovou činnost,“ podotýká Havlík.

Celý předávací proces potrvá několik týdnů.