Zvíře, šlo o velkého samce, zřejmě putovalo od řeky Chrudimky k blízkým rybníkům. Tato cesta se mu však stala osudnou.