Asi 200 metrů na délku, padesát na šířku, hloubka vody pod deset metrů. Voda se zde v létě prohřeje na necelých 20 °C. A všude kolem je zajímavá příroda plná cenných živočichů a rostlin včetně těch chráněných. Řeč je o Kurovickém lomu, který se řadí mezi unikátní místa pro odpočinek i vědecké bádání nejen na Moravě.

Kde se Kurovický lom nachází

Kurovický lom jakožto přírodní památka se nachází 1,5 kilometru jižně od obce Kurovice na Kroměřížsku ve Zlínském kraji. Cesta z Prahy je sem dlouhá asi 280 kilometrů a trvá přibližně dvě a půl hodiny. Z Ostravy to pak je něco přes 100 kilometrů a přes hodinu cesty. No a z Brna pak asi 80 kilometrů a necelá hodina cesty.

Jak to vypadá v Kurovickém lomu:

| Video: Youtube

Z historie Kurovického lomu

Kurovický lom byl v minulosti významný z pohledu těžby. Za shrnující fakta tak lze označit, že …

  • Těžit se zde začalo už před rokem 1840. Jako surovina se zde těžil jílovitý vápenec a slínovec světlešedé až nazelenalé barvy.
  • Šlo rovněž o naleziště fosilií.
  • Postupem času intenzita těžby slábla, až kolem roku 1997 byla prakticky zastavena. „Starší vytěžené plochy byly v minulosti částečně zavezeny hlušinou, prostor lomu pak byl z větší části ponechán samovolnému vývoji,“ uvedl například specializovaný web Chráněná území.
  • V roce 1999 byl areál lomu označen jako přírodní památka.
  • V roce 2005 byla lokalita Kurovický lom zařazena jako evropský významná lokalita do evropského seznamu soustavy Natura 2000.

Nahrává se anketa ...

Co v Kurovickém lomu žije

Mezi nejvýznamnější žijící druhy obojživelníků v Kurovickém lomu patří čolek velký i obecný, kuňka obecná a ropucha zelená, jak uvádí přímo správci areálu na svém webu.

„Chráněnou rosničku zelenou lze často zastihnout i dál od vody. Z plazů zde najdeme významné populace slepýše křehkého a ještěrky obecné, je možné zahlédnout i vyhřívající se užovku obojkovou,“ uvádí web Kurovický lom.

Na břehu Kurovického lomu:

Množství úkrytů a potravy nalézají obojživelníci a plazi na upravených výsypkách a suťových polích, které vznikají rozpadem lomových stěn. Současně jsou místem hnízdění konipase bílého, rehka domácího a střízlíka obecného.

Na chráněném území tak lze v součtu narazit na 247 druhů rostlin, 21 druhů ptáků a 60 druhů brouků, včetně největšího vodního brouka na světě vodomila černého.

Ten v dospělosti dosahuje až 4,5 centimetru. „Tento obr mezi vodními brouky není dobrý plavec, spíše se jen tak prochází po dně, nebo leze na listech a stoncích vodních rostlin,“ popsal specializovaný web Rybářský rozcestník.

close Kurovický lom je chráněným územím, přesto je možné se v něm koupat. info Zdroj: Wikimedia Commons, fm-lomoz, CC BY 3.0 zoom_in Kurovický lom je chráněným územím, přesto je možné se v něm koupat.

Kromě tohoto zajímavého tvora zde byla nalezena i například sarančata modrokřídlá.

„Celá lokalita Kurovického lomu představuje významný biologický ostrov a je součástí systému ekologické stability,“ konstatoval místní web web obce Tlumačov.

Jak to nyní v Kurovickém lomu vypadá

Zatímco dříve byl Kurovický lom i přes zákazové cedule víceméně volně přístupný, nyní se jeho provoz řídí podle pravidel správce. Ten se stará o rozvoj celého areálu.

Je možné tam přenocovat v apartmánech, stavit se v Centru ekologické výchovy s galerií a útulnou kavárnou či se zúčastnit kulturní akce jako je například Festival pro čolka, který se letos uskuteční 11. – 12. května.