Letošního roku (16. dubna) uplynulo 160 let od narození vynikajícího malíře, ale také spisovatele, etnografa, hudebníka a sběratele slovanských písní Ludvíka Kuby. Počátky jeho tvorby náležely do období převratných změn přelomu 19. a 20. století, kdy se v rychlém sledu střídaly výtvarné směry a proudy, které jeho dílo ovlivňovaly. Později se jeho malířská tvorba ustálila v intencích osobitého impresionismu až exprese. Na rozdíl od většiny umělců Kuba nikdy nebyl jednooborově zaměřený a co do témat obsáhl portrét, krajinu, zátiší i žánr. Kubovy práce provází uměnímilovné publikum již několik generací a současný zájem sběratelů i návštěvníků jeho výstav ukazuje, že má stále co nabídnout.

Připravovaná výstava představuje v několika kapitolách nejvýznamnější etapy Kubovy tvorby: jeho počátky v soukromé škole Antona Ažbého v Mnichově, práce z cest do Itálie, Dalmácie, Lužice, Slovenska a jiných destinací, na které ho vedl mj. i jeho zájem o poznání hudebního a slovesného umění různých slovanských národů, dále jeho tvorbu portrétní včetně jedinečného souboru autoportrétů, díla žánrová, zaznamenávající především scény z rodinného života, a také krajinomalbu, včetně působivých pohledů do zahrad a parků, v nichž svou prací s barevnou skvrnou dokázal své jedinečné malířské mistrovství.

Na výstavu jsou zapůjčena díla z významných státních institucí a soukromých sbírek, expozice je jako každoročně doplněna výpravným katalogem.

Jako doprovodná výstava se 1.července otevře v sále muzea výstava Vojta Kyncl – přítel Ludvíka Kuby. Právě Vojta Kyncl, rodák z Chlumětína, byl tím, kdo přivedl Ludvíka Kubu do Hlinska. V roce 1941 navštívil Ludvíka Kubu, hudebníka, vědeckého národopisce, spisovatele a malíře v jedné osobě za účelem koupě jeho obrazu. Byl přijat s laskavostí a na oplátku pozval Kubovi do Hlinska na Vysočinu. Setkání a přátelství Vojty Kyncla a Ludvíka Kuby, se stalo osudovým. Do konce života Vojty Kyncla zůstalo trvalou a radostnou hodnotou. Od roku 1942 jezdil Ludvík Kuba pravidelně ke Kynclům až do roku 1952, kdy zde byl naposled. Během deseti let společně s ním maloval, především okolní krajinu. V. Kyncl byl krajinářem, vycházel podle Kubova vzoru rovněž ze zásad impresionistického pojetí skutečnosti. Témata k obrazům vyhledával v rodném kraji Vysočiny, spoustu námětů také čerpal z moravské Pálavy, ze Slovenska, Jugoslávie i odjinud. Kromě krajinářského malování se zabýval v menší míře zátiším a portrétem, hlavně z nejbližšího rodinného prostředí. Výstava představí výběr z díla Vojty Kyncla převážně z období, kdy byl ponejvíce ovlivněn Ludvíkem Kubou.

Obě výstavy jsou k vidění v Městském muzeu a galerii Hlinsko do 17.9.2023 Otevřeno je Út-Ne od 9 do 12 a od 13 do 17h. Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy PhDr. Šárkou Leubnerovou se uskuteční 22.7. ve 14 hodin. Výstavy je možné také navštívit při večerní prohlídce 17.8., kdy bude galerie přístupná pro návštěvníky i v čase od 18 do 22hodin.

Jako další doprovodnou akci máme pro návštěvníky připraven koncert který se uskuteční dne 22.6. od 18h v sále muzea. Koncert v podání NeoKlasik orchestr představí v rámci 64.Výtvarného Hlinecka souborné etnomuzikologické dílo Ludvíka Kuby: Slovanstvo ve svých zpěvech/poprvé v úpravě pro komorní orchestr.

Akce se již tradičně koná za podpory Pardubického kraje pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a starosty města Hlinska Miroslava Krčila.