Večer byl zaměřen především na jeho realizace pro Českobratrskou církev evangelickou, ale také na další projekty. Bylo nesmírně zajímavé procházet se Vávrovou jedinečnou architekturou, kterou jsme neměli možnost vidět ani v pořadech Šumná města či Šumná místa, a to vše s jeho charakteristickým humorem. Nechyběly ani básně a samozřejmě prostor pro dotazy.

Účast byla tak veliká, že bylo třeba přinést všechny židle a lavice, včetně těch z kůru kostela. Atmosféru mezi účastníky lze vystihnout jediným slovem: nadšení. Velký dík patří Davidu Vávrovi a všem účastníkům, kteří přijeli i z daleka a vytvořili nezapomenutelnou atmosféru.

Slavnostní vernisáž se uskuteční o posledním květnovém dni.
Výstava v Památníku Ležáky vzpomíná na všechy ležácké a lidické děti

Příští velká beseda na téma O knihách i životě ve slavné rodině se uskuteční ve Dvakačovicích 7.června v 17.30 hodin za účasti nakladatele Joachima Dvořáka a spisovatele Jindřicha Manna. Srdečně Vás všechny zveme.

Lucie Lohynská, Blažena Kohoutová