Oba sbory mají bohatou tradici, sahající až do 19. století. Pod vedením současného sbormistra Zdeňka Kudrnky zaznělo v profesionálním podání mnoho skladeb českých i světových skladatelů od renesance po současnost. Oba sbory u nás nejsou poprvé, jsme rádi, že se k nám vracejí a patří jim náš dík. Srdečnou atmosféru koncertu určitě nezkomplikoval ani letní déšť, který museli účinkující podstoupit při přesunech do zázemí na faře. Letní festival má v Bojanově tradici, jsme srdečně zváni na sérii dalších koncertů.

Vlastislav Beran