Nezisková organizace Péče o duševní zdraví (PDZ) začala terénní a ambulantní službu s názvem Centrum duševního zdraví poskytovat v Chrudimi 2. listopadu 2020. Tým složený ze zdravotníků a sociálních pracovníků podporuje klienty, kterým zasahují do života vážná duševní onemocnění, jako jsou schizofrenie nebo bipolární afektivní porucha. Úspěchy jsou, zájem roste a kromě klientů zde podporují i jejich rodiny.

Cílem služby Centra duševního zdraví (CDZ) je pomáhat klientům tam, kde je to pro ně přirozené, doma nebo kdekoliv, kde se cítí bezpečně. „Od pondělí do pátku vyráží do terénu za klienty a jejich rodinami psychiatr, psychologové, čtyři zdravotní sestry a čtyři sociální pracovníci. Součástí týmu je i peer specialista, což je člověk s osobní zkušeností s duševním onemocněním, a peer pečovatel. Díky spojení zdravotních a sociálních služeb je podpora komplexnější a účinnější,“ vysvětluje Mgr. Věra Pinkasová, vedoucí střediska Péče o duševní zdraví a CDZ Chrudim. Službu CDZ poskytuje organizace také v Pardubicích a Hradci Králové.

Multidisciplinární tým pomáhá lidem žít smysluplný život s duševním onemocněním. Pomáhá jim například zvládat projevy nemoci, vyřizovat komunikaci s úřady, hospodařit s financemi, hledat práci a předcházet zdravotním i sociálním krizím. Do zotavení zapojuje aktivně také okolí, především rodinu. Vedle individuální podpory nabízí i skupinové aktivity. V současné době probíhá ve středisku trénink metakognitivních funkcí pod vedením psycholožky Mgr. Nikoly Dymáčkové. Podporuje klienty uvědomovat si chyby ve vnímání a myšlení a jak s nimi pracovat.

 Příběh Marka

Jedním z klientů CDZ Chrudim je i pan Marek. Život mu kromě psychózy komplikuje také závislost. V minulosti byl několikrát hospitalizován, po propuštění však přestal brát léky a přerušil ambulantní léčbu u psychiatra. Výsledkem spolupráce s CDZ je, že Marek užívá léky, které mu pomáhají zvládat psychózu a zůstává v pravidelném kontaktu s pracovníky a psychiatričkou CDZ. Do pomoci byla zapojena také Markova rodina. Marek díky podpoře CDZ posílil svoji samostatnost a zvládá povinnosti běžného života.

Od zahájení provozu CDZ v Chrudimi nabírá stále více klientů. Za rok existence využilo služby 141 klientů. Každý, kdo potřebuje pomoc, může zavolat na +420 774 915 755, napsat na pdz-cr@pdz.cz nebo přijít do střediska PDZ na adrese Městský park 828, Chrudim v kontaktní den: každou středu od 10:00 do 14:00.

Magdalena Plivová