Do oblastního kola soutěže bylo přihlášeno celkem 7 družstev z celého Chrudimského okresu. Ti museli prokázat nejen teoretické, ale zejména praktické dovednosti v poskytování první pomoci. Na realisticky přichystaných stanovištích se setkali s různými zraněními, od lehkých až po život ohrožující stavy. „V letošním roce jsme pro hlídky připravili zlomeniny, popáleniny, bezvědomí, vnitřní poranění břicha či podvrtnutý kotník. Starší si navíc vyzkoušeli resuscitaci na resuscitační figuríně“ sděluje Kateřina Mairychová, hlavní rozhodčí.

 

Výuka první pomoci dětí a mládeže je nedílnou součástí činnosti Českého červeného kříže. Cílem soutěží první pomoci je motivovat děti a prověřit jejich znalosti a dovednosti při poskytování první pomoci

 

Dětské soutěže v poskytování první pomoci se konají již od roku 1981. V českých zemích mají nebývalou dlouholetou tradici a jejími koly prošlo za dobu existence soutěže obrovské množství dětí. Řada z účastníků soutěží mladých zdravotníků se potom i v dospělosti věnuje zdravotnickým povoláním. Ať už jsou to lékaři, zdravotničtí záchranáři, či zdravotní sestry. Navíc se děti, které se účastnily a účastní této soutěže nebo se na ni připravují v kroužcích na školách či dětských organizacích, naučí správně poskytnout předlékařskou první pomoc a již mnohokrát tak pomohly zachránit lidský život.

 

V letošním kole se oblastního kola soutěže mladých zdravotníků zúčastnilo celkem 7 pětičlenných týmů z celého okresu. „Děti si s většinou poranění hravě poradili. Leckdy jejich znalosti a dovednosti předčí kdejakého dospělého. Už jsme i několikrát zaznamenali, že účastníci hlídek mladých zdravotníků zachránili lidský život.“ říká Vratislav Příhoda, předseda oblastního spolku ČČK.

 

Po velmi vyrovnaných výkonech, kdy často rozhodoval rozdíl jen několika bodů, nakonec na prvním místě v soutěži I. stupně hlídek skončil tým Základní školy Trhové Kamenice, druzí byli mladí zdravotníci Základní školy Chrast. V soutěži starších žáku obsadila také první místo Základní škola Trhová Kamenice, druhá byl tým členů základní školy Seč a na třetím místě se opět umístila ZŠ Ležáků Hlinsko. Vítězné družstvo z každé kategorie postupuje do krajského kola soutěže pro Pardubický a Královehradecký kraj, které se proběhne 30. května ve Svitavách. Vítězové z krajského kola pak postoupí do celorepublikového finále v Opavě.

 

„Dekujeme za spolupráci Střední škole zdravotnické a sociální Chrudim, Zelenému domu Chrudim a Kruhu zdraví za výborné svačiny“, dodává Vratislav příhoda.