Jsou netrpěliví, protože loňská zima byla pro včelstva nejhorší za poslední desítky let. Na přelomu let 2022 a 2023 uhynulo v České republice 38 % včelstev, nejvíce v okrese Ústí nad Labem, kde to bylo přes 78 %. Z krajů pak v Karlovarském kraji s úbytkem přes polovinu včelstev. V působnosti chrudimské včelařské organizace padlo v loňském zimním období každé čtvrté včelstvo. Příčin je více a opakují se pravidelně.

Na vině jsou teplé podzimy s kvetoucími poli, mírné zimy a ataky dlouhodobých i nových nemocí včel, které včelstva napadají často současně. Včelaři monitorují velký nárůst varoázy a virových nemocí, které ještě nejsou dostatečně prozkoumané.

Hrušeň z Mrákotína u Skutče
Hruška z Mrákotína je ve finále Evropského stromu roku

Nicméně povzbudivou zprávou je, že se chrudimským včelařům podařilo zimní ztráty během roku 2023 doplnit a průběh jara a léta byl příznivý pro dobrou snůšku. Rok 2023 byl na med bohatší než roky předešlé, které byly podprůměrné. Jestli se podařilo v podletí a na podzim včely dobře odléčit a zazimovat, ukáží následující týdny. Velké množství zimních srážek napovídá i o jaru s dostatečným množstvím nektaru, ze kterého včely vytváří med.

I včelaři se potýkají se zdražováním pomůcek, zařízení i spotřebního materiálu pro svou činnost. Stejně tak jim radikálně klesla státní podpora na zazimování včelstev. Podobně jako u všech potravin, došlo ke zvýšení ceny medu u samotných včelařů. I tak ale zákazníci v tomto produktu dostávají neocenitelnou přidanou hodnotu, kdy kupují produkt od člověka, kterého znají a kterému důvěřují a z místa, kde žijí a spoluvytváří.

Nad tím vším je láska ke včelám a zájem o ně a o přírodu. Každoročně přibývají noví včelaři, kteří svým přístupem a odhodláním nenechají tuto krásnou a pro přírodu a společnost přínosnou činnost zaniknout.