Střed Heřmanova Městce je malebným místem, dokonce památkovou zónou. Dojem však značně narušuje frekventovaná silnice I. třídy (Chrudim - Čáslav), která nepříjemně půlí hlavní náměstí Míru a od Masarykova náměstí s kašnou, zelení, sochami a lavičkami odděluje budovu zámku, ve které sídlí domov pro seniory. 

Lída Korečková