Stalo se již tradicí, že se v září a říjnu koná festival Týdny pro duševní zdraví. Ten nabízí spoustu kulturních akcí, které informují o duševním zdraví a jeho prevenci, zároveň vyvrací mýty a předsudky spjaté s touto problematikou. Ve východních Čechách se do pořádání jeho 26. ročníku zapojilo 19 organizací, které v čele s organizací Péče o duševní zdraví připravily bohatý program ve 13 městech.

“Akce pořádáme s cílem detabuizovat téma duševního zdraví, přimět společnost o tématu otevřeně hovořit a podpořit tak lidi, kteří se s duševní nemocí potýkají,” říká organizátorka festivalu Michaela Venclová z organizace Péče o duševní zdraví.

V Chrudimi se v rámci Týdnů pro duševní zdraví uskuteční ve středu 29. září od 9 do 16 hodin Den otevřených dveří Centra duševního zdraví a od 18 hodin Kvíz na pohodu. V Centru duševního zdraví návštěvníkům pracovníci představí organizaci, provedou jejími prostory, nabídnou informace o poskytované zdravotně sociální službě. „Přijďte k nám během dne nahlédnout a zjistit, jak centrum funguje, budeme se těšit na Vaše zvídavé otázky. Večer pak vezměte své blízké, sestavte tým s originálním názvem a přijďte si zasoutěžit na zábavný kvíz o duševním zdraví do restaurace Na pohodu,“ zve na akce Venclová.

Další připravená akce bude také v nedaleké Skutči, kde se bude konat o den později 30. září beseda Nejsme v tom sami. Na té budou sdílet své zkušenosti rodinní příslušníci, kteří pečují o lidi s duševním onemocněním. Další informace o festivalu a programu lze nalézt na FB.com/Tydny.pro.dusevni.zdravi či na www.tdz.cz.

Michaela Venclová