Na prvním stupni jsme zavedli metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning). Čtyři paní učitelky z prvního stupně zařazují hodiny výukových předmětů v angličtině (přírodověda, tělesná výchova, matematika, výtvarná výchova). Pomocí jednoduchých pokynů a vhodně zvolených materiálů jsou děti schopné vstřebat poznatky v anglickém jazyce. Děti reagují spontánně a především získávají potřebnou sebedůvěru, se kterou později cizí jazyk používají.

Starší děti ze šestých a sedmých ročníků si jako volitelný předmět mohou zvolit Úvod do anglické konverzace a tím si zvýšit počet hodin angličtiny ze tří na pět týdně. Na praktické vyzkoušení komunikačních dovedností přeci jen potřebujeme partnery ze zahraničí. Proto je každý rok některá třída zapojená do mezinárodního projektu eTwinning.

Spolupracujeme se třídami z různých evropských zemí. Děti se věnují určitému tématu a musí komunikovat se zahraničními partnery anglicky, aby vytvořily společný projekt. Toto setkávání se děje on-line, děti nikam necestují, přesto si angličtinu výborně procvičí a naučí se i jiným dovednostem (týmové spolupráci, bezpečnému používání internetu). eTwinning nám jde, škola je držitelem jednoho národního Certifikátu kvality a dvou Evropských certifikátů kvality, které jsou udělovány inovativním projektům.

Teď už nezbývá než vyzkoušet, zda se domluvíme v zahraničí.

Proto mají žáci osmého a devátého ročníku možnost vyjet na týden do Anglie. Bydlí v rodinách, dopoledne chodí do jazykové školy a odpoledne poznávají pamětihodnosti. Pobyt v rodinách je pro děti velkým zážitkem, leckdy je jejich první zkušeností s odlišným životním stylem. Máme radost, když i děti, které si jazyk osvojují obtížněji, se v rodinách nebojí mluvit. Přátelská atmosféra v anglické jazykové škole je doufejme motivuje, aby se jako studenti na kurz angličtiny v budoucnu znovu vydali. Myslíme i na děti, které si cizí jazyk osvojují s obtížemi a individuálním tempem. Tito žáci mohou v rámci tzv. šablon (Evropskou unií dotované podpůrné vzdělávací aktivity) navštěvovat doučování, kde v malé skupince efektivněji angličtinu procvičí. Budeme si přát, aby naši žáci komunikovali v cizím jazyce bez obav a se zdravým sebevědomím.

Mgr. Lenka Malá