Jaroslav Klemeš, čestný občan města Chrudimě, byl členem válečného výsadku Platinum – Pewter, který seskočil v únoru 1944 poblíže Javorného u Nasavrk. Ve funkci radisty navazoval spojení s Anglií při shozu zbraní na Vysočinu, později byl přesunut do Prahy. Zde zajišťoval spojení České národní rady při Pražském povstání mezi Londýnem a naší vládou v Košicích. Před položením květin seznámil přítomné se životem Jaroslava Klemeše předseda klubu KVV Chrudim plk.v.v. Zdeněk Kolář.

Následně se účastníci zájezdu přesunuli do Muzea protivzdušné obrany státu v Drnově, kde se seznámili s raketou a naváděcí technikou, která byla postupně od roku 1993 vyřazována z provozu.

Za KVV Chrudim Josef Čáslavka