Zaměřili se zejména na ovládání motorových člunů a k tomu jsme přidali i výcvik v ovládání raftu i vodní záchranu. Jednalo se o procvičení skoku do neznámé vody, záchranu tonoucího, vytažení do člunu a simulace převrženého raftu.

Dále hasiči na vodě trénovali použití házecích pytlíků. Celý trénink na vodě totiž hasiči zakončí příští týden výcvikem na divoké vodě na kanálu v pražské Troji. Tam se konají každoroční závody, kterých se příslušníci HZS Pardubického kraje pravidelně zúčastňují. Letos ale byly závody kvůli koronavirové situaci zrušeny.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje