Masopustní průvod dětí obcházel za hudebního doprovodu všechny třídy MŠ, kde byla pro děti připravena spousta aktivit – děti si vyzkoušely hod na cíl – kdo trefí jitrnici, či koblížek, počítaly jitrnice, zdobily společně masopustní koláče, procházely masopustní překážkovou dráhu. Nakonec jsme si zazpívali veselé a dovádivé písně, které patří k masopustu. Po příjemném dopoledni jsme si všichni pochutnali na vynikajících bavorských vdolečcích.

Ivana Benešová