Zajímali jsme se o to, jak uzavření škol zvládali v zemích, kde již tato situace nastala. Jako problém viděli izolovanost dětí a ztrátu každodenního řádu. Z těchto postřehů vycházíme a kontaktujeme děti z 1. stupně nejprve jednotlivě, v následujících dnech zapojíme skupinovou výuku.

Rodiče nám vycházejí vstříc a pomáhají dětem ovládat Google nástroje k učení (Učebna, Hangouts, Disk). Toto prostředí umožňuje učiteli pohodlnou správu vyučovaného předmětu. Jde zadávat rozmanité úkoly, kvízy, přikládat odkazy na zajímavé aplikace. Dokonce i samy děti vytvořily videa pro spolužáky, jak odevzdat úkoly v Google učebně.

Rozhodli jsme se pokračovat ve velmi aktuálním projektu 5. třídy. Na začátku března jsme začali projekt Záchrana Země metodou Storyline. Děti si představují, že jsou mimozemšťané a doslechli se o potížích s koronavirem na Zemi. Proto se všichni mimozemšťané začali zabývat lidským tělem, aby lidem mohli porozumět. Až se na Zemi dostanou, pomohou lidem s nemocí, naučí je relaxovat, meditovat a hledat cestu z obav a strachu. V této chvíli jsou všichni mimozemšťané doma a navazují mezi sebou spojení. Děti dostaly úkol vyrobit si svého mimozemšťana, jeho dopravní prostředek, případně jeho planetu z materiálů, které doma najdou. Po skupinách se mimozemšťané budou dál seznamovat s lidským tělem, aby svou práci mohli nakonec všichni prezentovat na galaktické konferenci Člověk - Záchrana Země. Projektem se učíme o lidském těle, seznamujeme se s nemocemi a jejich vlivem na lidské zdraví, učíme se komunikovat a bez přípravy mluvit o jednoduchém tématu před ostatními.

Martin Slezáček