Ve čtvrtek 24. listopadu zavítal do Luže výukový technology truck společnosti VISC a s ním i projektový den pro žáky 9. tříd místní základní školy.

V prvním 90 minutovém bloku se žáci seznámili s principy a postupy při 3D tisku a zároveň si prakticky 3D tisk vyzkoušeli: nejprve si v mobilní učebně v počítačovém programu Tinkercad vytvořili návrh přívěšku na klíče s vlastním jménem a bezprostředně poté na 3D tiskárně tento přívěšek vytiskli.

Druhých devadesát minut bylo věnováno kariérovému poradenství, které žákům prostřednictvím osobnostního a kariérového online dotazníku RIASEC dodalo další potřebné informace pro volbu vhodné střední školy.

Velkým bonusem pak bylo odpolední praktické školení ve 3D tisku pro učitele školy, kteří tak budou moci ve zvýšené míře využívat školní 3D tiskárny a aplikovat do výuky moderní technologie.

Vít Hospodka, ředitel školy