Takže proč vlastně píšu? Prší a prší. Minulý týden byla řada míst naší republiky tvrdě postižena přívalovými dešti. Dolní Rovni se tato hrůza vyhnula, „jen“ asi pět dní s přestávkami normálně pršelo. Ale, jak můj soused odnaproti (od potoka Lodrantka) trefně poznamenal na sociálních sítích: „Před patnácti lety jsme se sem přistěhovali a takovýto déšť vůbec nevnímali. Dnes dva dny prší a už nervózně sledujeme stoupající hladinu jinak nenápadného toku.“

V neděli dopoledne, tj zhruba propršený den pátý, jsem si projel s foťákem asi dvě třetiny obce (něco přes 5 km délky obce i potoka Lodrantka, který ústí do řeky Loučné). Dojel jsem až ke stavbě přemostění nové silnice D 35, která se buduje mezi Komárovem a Dašicemi. Vážení čtenáři, udělal jsem si závěr sám pro sebe, potvrdil jsem si to, co mi řekla paní starostka již dříve. Koryto potoka je zanedbané, nevyčištěné a tudíž nebezpečné pro naše občany! Až se do obce pohrne i voda z nové silnice (cca za 2 roky), pokud se něco nezlepší, potěš nás skutečně pán Bůh…

Kdykoliv projedu obcí, vyfotím si naše dva kostely, jak v Horní Rovni, tak v Komárově. Možná to trochu pomůže a Pánbíček nás trochu ochrání. Pokud to neudělá dříve stát zastoupený Ředitelstvím silnic a dálnic, respektive stát zastoupený státním podnikem Povodí Labe, který má toky řek i takovýchto potoků ve své správě.

Na první díl tohoto „seriálu“ jsem obdržel v mailové podobě reakci z ŘSD, která měla sloužit k odstranění mých obav. Psalo se v ní, že na odtoku je navržena velká retenční nádrž o objemu 1 267 m3 s regulovaným odtokem 20 l/s, čímž nejen že nedojde ke zhoršení stávajících odtokových poměrů, ale dokonce dojde ke zlepšení. Dle hydrotechnického výpočtu bude voda ze zastavěné plochy odtékat pomaleji než před výstavbou. Dále i to, že ve věci vyčištění zanešeného koryta vodního toku je třeba komunikovat se správcem vodního toku, tj. Povodí Labe, s. p..

Jelikož nejsem odborník, odpověděl jsem jen to, že pro svou laickou představu jsem si převedl zmíněný objem nádrže na velikost fotbalového hřiště krát 21 cm vody. To mne však ani trochu neuklidnilo, neboť ze svých letitých zkušeností vím, jak u nás dokáže „přívalově“ zapršet, třeba právě v době konání fotbalového zápasu, a kolik vody tam naráz je, přestože něco rovnou vsákne trávník…

Nechci o daných věcech dále polemizovat, nerozumím tomu, ale nabádám a prosím, nechť diskutují odborníci. Já jsem jako občan Dolní Rovně pořídil jen pár obrázků po běžném dešti, v době, kdy k nám kanalizace nevalí vodu z dálnice. Kouknete-li na obrázky v příloze, možná Vás napadne i to, že určitou rezervou je i v počínání zemědělců obhospodařujících kopec Praška nad kostelem v Horní Rovni. Co myslíte, neměly by být orba, řádky plodin i koleje od strojů vedeny po vrstevnicích a nikoliv směr zahrady pod kopcem? Asi jo, potvrdili mi to totiž i hasiči, kteří právě dokončili odčerpávání vody z jednoho dvora pod kopcem.

Pár obrázků je i z úseků nové D 35 mezi Komárovem a Dašicemi. I tam bylo v neděli sakra mokro. I tam je možno zaregistrovat nově budovanou kanalizaci pro svod vody ze silnice do vodních toků. Kam myslíte, že poteče voda odtud? Já to tuším, ale raději to nechám na diskusi odborníků. Pořád je ještě čas, ale čas je věc jedna a vůle je věc druhá. Vážení čtenáři, mějte všichni krásné dny, ale zároveň dovolte speciální přání nám všem Roveňákům. Doufejme, že obec Dolní Roveň je tím pravým místem, resp. rájem pro náš život bez velké vody, před kterou nás kompetentní instituce státu ochrání. Snad se s mokrem v botách nebudeme muset moc často zdravit jen vodáckým pozdravem Ahój!

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň 21. 6. 2020