Byly vybavené znalostí textů a písní, spolupracovaly se souborem od samotného začátku. Soubor se poté přesunul do prostor Hamzovy léčebny.

Zde se odehrálo další představení pro děti, které také chtějí příběh o psím detektivu spoluzažívat na pódiu. Inscenace vede děti k uchopení problematiky třídění domácího odpadu.

Kristýna Sklenářová