V roce 2020 zatím odehrálo Divadlo dětí přes tisícovku představení ze série ekopohádek, z toho téměř 150 v rámci kampaně na podporu třídění odpadu neziskové společnosti EKO-KOM a oslovilo tím kolem 25 tisíc dětí.

Vedle výpravných pohádek O Balynce, dobrém štěněti a O vodníku Pačískovi se hrála také představení, určená pro komornější prostory O prasátku Arturovi, Jak Lesíčkovi uletěly včelky do Bavorského lesa a představení z cyklu Vítkův rok.

Představení výpravných pohádek byla hrána i přes nepřízeň doby ve slovensko-české jazykové i personální verzi, plánované sledy představení Mezinárodního hudebního divadla dětí do Skotska a na Slovensko byly z důvodu pandemie přeloženy na rok 2021. Divadelní lockdown zastavil divadelní sezonu v polovině října, v současné době probíhají rekonstrukce kulis a rekvizit. Se znovuobnovením divadelního provozu se počítá se začátkem prosince.

Kristýna S.