Cílem projektu je do roku 2050 zvýšit kompetence školitelů, působících v oblasti neformálního vzdělávání, na téma městské ekologie s využitím osvědčených postupů městských aktivit vedoucích ke zlepšení podmínek.

Podle odhadů budou do roku 2050 v urbanizovaných oblastech žít dvě třetiny světové populace, takže sledované téma je klíčové pro změnu klimatu. Znalost účinných opatření na snížení emisí skleníkových plynů ve městech může být realizována buď prostřednictvím místních politik, činností nevládních organizací ale také aktivitou jednotlivců.

V loňském roce se v rámci projektových aktivit uskutečnilo úvodní setkání konané v období od 6. do 10. listopadu 2023 v Lisabonu. Zástupci pěti partnerských zemí v obsáhlém programu projednávali úkoly pro následující fáze projektu, který potrvá do února 2025.

Účastníci měli možnost prohlédnout si místa a zařízení, která jsou příklady dobrých ekologických přístupů města Lisabon, které bylo v roce 2020 vyhlášeno Evropským zeleným hlavním městem.

Součástí setkání byla konference s portugalskými zúčastněnými stranami a odborníky, kteří se zabývají několika tématy městské ekologie, jako jsou: ekonomika ve městech a její vztah k organizaci a územnímu plánování; integrované modely udržitelných inovací, které uplatňují opatření na zmírňování a přizpůsobení se změnám klimatu spolu s místním rozvojem a sociálním začleněním menšinových skupin.